STENÅLDERN

imageimage

Bostad: I början bodde jägarnna i grottor, enkla hyddor och eller skinntält och i slutet av stenåldern bodde dom i långhus.

Mat: Dom åt kött, benmärg, fisk, musslor, fågelägg, bär, nötter, frön, rötter, örter och i slutet av stenålder kunde dom även baka eget bröd

Bruksföremål att använda i vardagssysslorna: skrapor, nålar, yxa, skära eller stenkniv, keramik, kokgrop, kvarn av stenar, skinnpåsar, korgar

Djur: I naturen fanns det älg, hare, hjort, ren, björn, varg, fåglar och fiskar som människorna på den här tiden åt för att överleva.image

Vapen: För att skaffa sig mat var dom tvungna att ha vapen. Dom gjorde egna pilbågar och pilar, spjut, harpuner och ibland använde dom som en klubba för att slå ihjäl djuren

Jakt: Dom jagade med pilbågar, spjut och snaror.

imageDom grävde fångstgropar för att fånga stora djur och använde sen sina spjut för att döda djuren. Fiskade gjorde dom med krok eller stack fisken med harpun. Man tog rätt på allt från djuren. Skinn och hudar blev tält, kläder, skor och förvaringspåsar. Senorna använde man till att sy ihop kläderna med. Köttet åt man. Tänder, klor och ben använde man som smycken. Tunna ben t.ex. skulderbladet kunde man göra fiskekrokar av.

imageHusdjur: Tamvargen blev det första husdjuret sen hade de även får, getter, kor och vildsvin.

Skola: Naturen var stenåldersbarnens skola. Föräldrarna var barnens lärare och det viktigaste skolämnet var överlevnad.

Fritid: Barnen lekte med saker från naturen t.ex. med kottar och pinnar. Vuxna vilade, pratade, spelade och sjöng.

image

Läs mer

DINO

Vi har lärt oss en massa om The Big Bang och om de olika religionernas skapelseberättelser. Vi människor tror olika och det gör forskarna också.

Efter att vi lärt oss om de olika teorierna kring Jordens uppkomst fortsatte vi att läsa om Dino-tiden och vi valde  en sorts dinosaurie var som vi läste böcker om, googlade och tog reda på en massa fakta om. Sen skrev vi egna faktablad.

image image image image

image image image image image

Av hönsnät, tidningspapper och tapetklister byggde vi och målade vi tillsammans en egen jättestor DINO.

vi har också lärt oss om el och om hur man kopplar glödlampor och batterier. Dinosauriens ögon kan lysa med hjälp av batterier och glödlampor som vi kopplat ihop inuti dinomunnen.

image

image